Lịch chiếu phim BHD Star Huế

 • Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:4016:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Lời Xưng Tội Số 8

  Lời Xưng Tội Số 8

  School Strange Stories - 8 Years * NC18 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:4515:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Kiều @

  Kiều @

  NC18 * 2h5' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 13:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:0013:2014:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 11:1013:3515:4517:1017:50

  Giới thiệu và Trailer
 • Những Căn Phòng Ma Ám

  Những Căn Phòng Ma Ám

  Stigmatized Properties * NC16 * 1h51' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:3015:0517:25

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 19:2019:5521:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 18:1019:3520:3021:50

  Giới thiệu và Trailer
 • Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Sister Thirteen: Three Deadly Days * NC18 * 1h36' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 13:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:3523:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 10:0013:2521:5023:55

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 11:1012:1513:0514:3515:3016:5017:4519:3520:3021:2522:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 11:0012:0514:1015:2016:1517:2518:2019:2020:0022:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:20

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 09:0513:2521:5023:55

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 09:5011:0012:0014:1015:2016:1517:2518:2019:2020:0022:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 10:0011:1012:1513:0514:3515:3016:5017:4519:3520:3021:2522:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 13:3021:5522:50

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 11:0012:0514:1015:2016:1517:5019:2019:5521:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 11:1512:1513:0514:3515:3516:5017:2518:2019:4020:3522:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:35

  Giới thiệu và Trailer

Nguồn : lichchieuphim.net

Xem thêm lịch chiếu phim ở các rạp khác :