Lịch chiếu phim Lotte Huế

 • Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:1517:50

  Giới thiệu và Trailer
 • Lời Xưng Tội Số 8

  Lời Xưng Tội Số 8

  School Strange Stories - 8 Years * NC18 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:1514:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:4512:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:3011:4514:1515:3016:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Sister Thirteen: Three Deadly Days * NC18 * 1h36' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:4513:2016:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 19:0020:0021:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 18:3021:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 13:0022:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:1509:4512:0014:1515:1516:3017:3018:4519:4521:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:3011:0013:3016:0018:3021:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 13:0022:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:1509:4512:0014:1515:1516:3017:3018:4519:4521:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:3011:0013:3016:0018:3021:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:3011:0013:3016:0018:3021:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 13:0022:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:1509:4512:0014:1515:1516:3017:3018:4519:4521:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:00

  Giới thiệu và Trailer

Nguồn : lichchieuphim.net

Xem thêm lịch chiếu phim ở các rạp khác :