Lịch chiếu phim BHD Star Huế

 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:0013:3515:3018:1519:4520:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 15:1017:4021:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:4013:3016:0017:5019:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:25

  Giới thiệu và Trailer
 • Sám Hối

  Sám Hối

  NC18 * 1h39' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 22:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Miền Đất Hứa

  Miền Đất Hứa

  THE PROMISED NEVERLAND * NC16 * 1h59' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:1517:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Những Căn Phòng Ma Ám

  Những Căn Phòng Ma Ám

  Stigmatized Properties * NC16 * 1h51' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:3013:2516:1019:2521:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

  Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

  Wonder Woman 1984 * NC13 * 2h31' * 2D Phụ Đề Việt - Anh

  Lịch chiếu : 21:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:4013:3016:0017:5019:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 15:1017:4021:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:25

  Giới thiệu và Trailer
 • Sám Hối

  Sám Hối

  NC18 * 1h39' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 22:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Miền Đất Hứa

  Miền Đất Hứa

  THE PROMISED NEVERLAND * NC16 * 1h59' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:1517:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

  Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

  Wonder Woman 1984 * NC13 * 2h31' * 2D Phụ Đề Việt - Anh

  Lịch chiếu : 21:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:0013:3515:3018:1519:4520:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Những Căn Phòng Ma Ám

  Những Căn Phòng Ma Ám

  Stigmatized Properties * NC16 * 1h51' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:3013:2516:1019:2521:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:0013:3515:3018:1519:4520:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:4013:3016:0017:5019:35

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 15:1017:4021:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:25

  Giới thiệu và Trailer
 • Sám Hối

  Sám Hối

  NC18 * 1h39' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 22:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Những Căn Phòng Ma Ám

  Những Căn Phòng Ma Ám

  Stigmatized Properties * NC16 * 1h51' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:3013:2516:1019:2521:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Miền Đất Hứa

  Miền Đất Hứa

  THE PROMISED NEVERLAND * NC16 * 1h59' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 11:1517:15

  Giới thiệu và Trailer

Nguồn : lichchieuphim.net

Xem thêm lịch chiếu phim ở các rạp khác :