Lịch chiếu phim Lotte Hội An

 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:3012:4514:3017:1519:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Bạn Quỷ

  Bạn Quỷ

  Come Play * NC16 * 1h36' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:4517:3019:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:0019:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:3015:0017:0020:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Sister Thirteen: Three Deadly Days * NC18 * 1h36' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 10:1512:1512:3014:4519:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Captain Sabertooth and the Magic Diamond * P * 1h21' * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 16:1518:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Em Là Của Em

  Em Là Của Em

  Big Sis, You're Mine * NC16 * 1h37' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 09:4514:0015:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:4517:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:0012:4514:0016:4519:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Bạn Quỷ

  Bạn Quỷ

  Come Play * NC16 * 1h36' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:4517:3020:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:1519:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:3015:0017:0019:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Sister Thirteen: Three Deadly Days * NC18 * 1h36' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 09:3011:4512:3014:4519:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Captain Sabertooth and the Magic Diamond * P * 1h21' * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 10:1516:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Em Là Của Em

  Em Là Của Em

  Big Sis, You're Mine * NC16 * 1h37' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 12:0015:3018:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:4517:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:3012:0013:3016:0016:4017:1519:10

  Giới thiệu và Trailer
 • Nam Sinh Số 11

  Nam Sinh Số 11

  The Child Who Would Not Come * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:5020:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Bạn Quỷ

  Bạn Quỷ

  Come Play * NC16 * 1h36' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 10:0010:3020:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Tay Xạ Thủ

  Tay Xạ Thủ

  The Marksman * NC16 * 1h47' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:0014:3016:5019:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử

  Sister Thirteen: Three Deadly Days * NC18 * 1h36' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 10:1513:0015:0016:1518:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Thuyền Trưởng Răng Kiếm Và Viên Kim Cương Ma Thuật

  Captain Sabertooth and the Magic Diamond * P * 1h21' * 2D Lồng Tiếng

  Lịch chiếu : 11:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Em Là Của Em

  Em Là Của Em

  Big Sis, You're Mine * NC16 * 1h37' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 09:4012:0018:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Đường Cong Của Quỷ

  Đường Cong Của Quỷ

  THE CURSED LESSON * NC18 * 1h28' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 12:4020:15

  Giới thiệu và Trailer

Nguồn : lichchieuphim.net

Xem thêm lịch chiếu phim ở các rạp khác :