Lịch chiếu phim Cinestar Huế

 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 19:0019:4020:2521:2022:0022:45

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 18:0018:3019:1519:5020:3021:0021:4022:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Lời Xưng Tội Số 8

  Lời Xưng Tội Số 8

  School Strange Stories - 8 Years * NC18 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:3011:2514:0016:0018:0023:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:1011:1013:1014:2016:2017:4020:0021:55

  Giới thiệu và Trailer
 • Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

  Raya and the Last Dragon * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 09:4512:0013:3015:4518:15

  Giới thiệu và Trailer
 • Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry: Quậy Tung New York

  Tom & Jerry * P * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 17:00

  Giới thiệu và Trailer
 • Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

  The-con Heartist * NC16 * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 08:5011:3015:1017:20

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:5009:2010:0011:1011:4512:2013:3014:4015:5017:0018:0018:3019:0019:4020:2021:2022:0022:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:2009:1510:0010:4511:4012:2513:1014:1014:5015:3516:0516:3517:1518:1519:2020:0020:4021:0021:4522:30

  Giới thiệu và Trailer
 • Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Mở Mắt Thấy Hôm Qua

  Palm Springs * NC18 * 1h30' * 2D Phụ Đề Việt

  Lịch chiếu : 14:05

  Giới thiệu và Trailer
 • Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả

  CAMELLIA SISTERS – LIVING LIKE ROYALTY * NC16 * 1h55' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:5010:0011:1012:2013:3014:4015:5017:0018:0018:3019:0019:4020:2021:2022:0022:40

  Giới thiệu và Trailer
 • Bố Già

  Bố Già

  NC13 * 2h8' * 2D Phụ Đề Anh

  Lịch chiếu : 08:2009:1510:0010:4511:4012:2513:1014:1014:5015:3516:3517:1518:1519:2020:0020:4021:0021:4522:30

  Giới thiệu và Trailer

Nguồn : lichchieuphim.net

Xem thêm lịch chiếu phim ở các rạp khác :