Dự án FPT City Đà Nẵng sở hữu vị trí đẹp, giá đầu tư.
– Quỹ hàng phong phú gồm nhiều loại diện tích:
* FPT City nơi có:
– FPT Complex khu công nghệ phần mềm nơi làm việc của 10.000 nhân viên.
– Đại học FPT Campus sắp sữa khởi công và làng đại học xung quanh.
– Bệnh viện quốc tế.
– Pháp lí rõ ràng, minh bạch – Sẵn sàng sổ đỏ. Đang lăn tay công chứng giai đoạn 2.
fpt đà nẵng

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"