Chọn điện lực để tra cứu nhanh hơn

Điện Lực Lạc Dương Điện Lực Đà Lạt Điện Lực Bảo Lộc Điện Lực Đơn Dương Điện Lực Đức Trọng Điện Lực Di Linh Điện lực Bảo Lâm

Lịch cắt điện Điện Lực Lạc Dương


Ngày : 24/09/2023

Thời gian : 07:00 - 16:00

Khu vực : Toàn bộ khu vực TT. Lạc Dương - Huyện Lạc Dương

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Ngày : 26/09/2023

Thời gian : 09:00 - 15:00

Khu vực : Toàn bộ khu vực xã Đa Chais - Huyện Lạc Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 15:30

Khu vực : Toàn bộ khu vực xã Lát - Huyện Lạc Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:00

Khu vực : Xã Đa Sar - H. Lạc Dương

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 16:00

Khu vực : Đường Tây Sơn, thị trấn Lạc Dương

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cắt điện Điện Lực Đà Lạt


Ngày : 24/09/2023

Thời gian : 08:00 - 12:00

Khu vực : Nguyên Tử Lực, Trần Đại Nghĩa, Cù Chính Lan, Cách Mạng Tháng 8

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Ngày : 26/09/2023

Thời gian : 08:00 - 12:00

Khu vực : Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Công trứ, Tô Hiệu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 15:00

Khu vực : Phước Thành, Suối Vàng

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cắt điện Điện Lực Bảo Lộc


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:00

Khu vực : - Mã trạm - tên trạm: 030240267 - 474/153/15/26/7 Lê Phụng Hữu - Mã trạm - tên trạm: 030260080 - 476/56 Cầu Đôi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 26/09/2023

Thời gian : 08:30 - 15:00

Khu vực : - Mã trạm - tên trạm: 030260090 - 476/76 Đập Thủy Điện & 030260120 - 476/84 Nguyễn Văn Cừ - Toàn bộ nhánh rẽ vào hướng đường Trần Bình Trọng, Đoàn Thị Điểm, Thanh Xuân – xã Lộc Thanh - Mã trạm - tên trạm: 030240188 - 474/146/10/5 Lộc Tiến - 030220380 - Trạm 473/200/1 - XN May Xuất Khẩu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:00

Khu vực : - Mã trạm - tên trạm: 030220360 - Trạm 473/201/1 - Dâu Tằm - Mã trạm - tên trạm: 030220250 - Trạm 473/185/17 - Lý Thường Kiệt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:00

Khu vực : -- Mã trạm - tên trạm: 030240246 - 474/153/15/19 Phan Chu Trinh - Mã trạm - tên trạm: 030260060 - 476/49/8 Hà Giang - Mã trạm - tên trạm: 030200430 - Trạm 480/2/132/A5/2 Cty Trà Việt Vương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 16:00

Khu vực : --- Toàn bộ nhánh rẽ vào hướng đường Trần Bình Trọng, Đoàn Thị Điểm, Thanh Xuân – xã Lộc Thanh - Mã trạm - tên trạm: 030240120 - 474/121 Hùng Vương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cắt điện Điện Lực Đơn Dương


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:00 - 11:30

Khu vực : Công ty Vinamilk Cầu Sắt

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:00 - 15:00

Khu vực : - Công ty TNHH Apollo thuộc xã Tu Tra.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 13:00 - 16:30

Khu vực : - Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm (trạm Hasfarm 2) thuộc xã Đạ Ròn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 26/09/2023

Thời gian : 08:00 - 17:00

Khu vực : - Một phần thôn Cầu Sắt thuộn xã Tu Tra. - Một phần thôn Kam Boutte thuộc xã Tu Tra.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 11:30

Khu vực : - Công ty TNHH Kim Phát thuộc xã Tu Tra

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 11:30

Khu vực : Công ty cổ phần Khoán sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thuộc thị trấn Thạnh Mỹ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 13:00 - 16:30

Khu vực : Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm (trạm Hasfarm) thuộc xã Đạ Ròn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 11:30

Khu vực : Công ty TNHH Asuzac thuộc xã Ka Đô

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 13:00 - 16:30

Khu vực : Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế thuộc xã Ka Đô.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cắt điện Điện Lực Đức Trọng


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực tổ 20, tổ 21 tổ 22, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn An Hiệp ,thôn An Ninh thuộc xã Liên Hiệp; thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực tổ 20, tổ 21 tổ 22, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực tổ 20, tổ 21 tổ 22, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn An Hiệp ,thôn An Ninh thuộc xã Liên Hiệp; thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực tổ 20, tổ 21 tổ 22, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực tổ 20, tổ 21 tổ 22, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp ,thôn An Ninh thuộc xã Liên Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 25/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : TBA ĐÈN ĐƯỜNG CAO TỐC 6

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : CTY NƯỚC kHÁNH AN

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : CTY ÁNH DƯƠNG 2

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : ĐÀI LÂM 3

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : - Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai 2, R’Chai 3 thuộc xã Phú Hội.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : CÔNG TY TNHH VINECO

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 01/10/2023

Thời gian : 08:30 - 14:30

Khu vực : Mất điện khu vực từ Tượng Đài dọc đường Nguyễn Thái Học qua cầu Cao Thái và khu Công Nghiệp Phú Hội (Bao gồm tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa).

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cắt điện Điện Lực Di Linh


Ngày : 26/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : Khu vực Trần Xì

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam trụ 471/266/197/29/06

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA 471/266/173/04 - Thôn 4A, Hòa Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam trụ 471/266/170

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam 1 trụ 471/266/164

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 27/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam trụ 471/266/142

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam 6 trụ 471/266/122/09/11

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam 6-1 trụ 471/266/122/09/06

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam trụ 471/266/118/18

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Nam 3 trụ 471/266/118/11/09

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Hòa Ninh 1 trụ 471/265

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Cây Điệp trụ 471/255

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Cây Điệp trụ 471/255

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Đinh Trang Hòa 1 trụ 471/223

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Đinh Trang Hòa 1B trụ 471/223/9

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Thôn Bắc Trang B trụ 471/242/114/19

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Thôn Bắc Trang A trụ 471/242/138

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Thôn 7B, Đinh Trang Hoà trụ 471/242/24/26

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày : 29/09/2023

Thời gian : 08:00 - 14:00

Khu vực : TBA Thôn Nam Trang trụ 471/242/56/16/11

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cắt điện Điện lực Bảo Lâm


Ngày : 28/09/2023

Thời gian : 07:30 - 15:00

Khu vực : Một phần Thị trấn Lộc Thắng (từ tổ 1 đến tổ 15); Thôn 1, 2, 3, 12, xã Lộc Ngãi; xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm; một phần Tổ 15, 16, phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Đội ngũ admin cập nhật từ các trang web của tổng công ty điện lực Việt Nam EVN.