Hỏi:

Tôi thường nghe mọi người nói về chuyển mục đích sử dụng đất, vậy có phải được phép chuyển sang đất ở từ mọi loại đất khác không? Mức thuế chuyển từ loại đất nào sang đất ở là cao nhất? (Anh Nam – Củ Chi, TPHCM)
Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Theo Điều 10, điểm d và e Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định, về nguyên tắc, có thể chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất nông nghiệp thành đất ở nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, cụ thể:
Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất:
Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
UBND tỉnh quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
UBND cấp huyện quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.
Theo quy định tại Điều 5.2, Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, các khoản tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất khác thành đất ở sẽ tùy từng trường hợp cụ thể, người xin chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng 100% hoặc 50% khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất trước khi chuyển mục đích tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"