Mỗi mét vuông đất ở New Hội An Mansion có giá trên dưới 30 triệu đồng, muốn sở hữu một lô đất nền trong khu đô thị hoàng gia này trong túi xác định có ít nhất 3 tỷ mới mong ‘được cấp sổ đỏ’.

>> Xem thêm

Hoàng Huy (Bất động sản miền Trung)

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"