Với khả năng sinh lợi dự kiến không dưới 20%/ năm, 2 dự án này không chỉ hướng đến nhà đầu tư mà những cặp vợ chồng có khoản tích lũy cũng nên sở hữu cho mình một ‘con gà đẻ trứng vàng’ tại đây.

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"