Sau gần 3 tháng mở bán, khu đô thị GaiA City đã hình thành một phần hạ tầng. Những con đường căn bản đã nhìn thấy, bó vỉa đang dần hình thành, cống đang từng bước được xây dựng…

Dự kiến tầm 9 tháng nữa sẽ có sổ cho khách hàng. Riêng C10 thì 4 tháng nữa sẽ có sổ.
Hình ảnh thực tế của dự án GaiA City cập nhật vào ngày 13/12/2017.
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 1
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 2
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 3
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 4
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 5
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 6
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 7
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 8
Cập nhật tiến độ dự án GaiA City - Ảnh 9
 

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"