Qua kiểm toán và đối chiếu tại 05 DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy, việc quản lý và sử dụng đất còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ về mặt pháp lý, một số trường hợp còn sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả, dẫn đến tranh chấp.

Đà Nẵng Nhiều sai phạm trong sử dụng đất qua cổ phần hóa doanh nghiệp
Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng được kiểm toán nhà nước chỉ ra

Đây là nội dung trong báo cáo kiểm toán của KTNN khu vực III số 126/KTNN-TH ngày 3/5/2019 do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Nguyễn Quang Thành vừa ký gửi UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), UBND thành phố đã quyết định cho thuê đất nhưng Sở TN&MT chưa ký hợp đồng thuê đất đối với 3 thửa đất (diện tích hơn 1,3ha), ký hợp đồng cho thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu hơn 1,2ha so với diện tích thực tế mà UBND thành phố cho Dawaco thuê sử dụng.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có 3 thửa đất (diện tích 0,1ha) sử dụng một phần diện tích không đúng mục đích được giao.

Trong đó, diện tích thửa đất 469 Núi Thành (411m2) sử dụng vào mục đích liên doanh liên kết, không đúng với mục đích sử dụng đất được thuê và hiện bị bên ngoài chiếm dụng. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chưa thu hồi được, phải khởi kiện ra tòa và đang trong quá trình tố tụng.

Tại Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, UBND thành phố giao đất từ năm 2010 để thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng tại hai thửa đất tại 13 Nguyễn Chí Thanh và 59 Lê Duẩn nhưng công ty không sử dụng đúng mục đích.

Trong đó, lô đất 13 Nguyễn Chí Thanh mang góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập pháp nhân mới mà không triển khai dự án. Lô đất 59 Lê Duẩn đã chuyển nhượng cho tổ chức bên ngoài và hiện đang xây dựng khách sạn.

Báo cáo cũng cho thấy, Công ty CP Vật liệu xây dựng – Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 158 Nguyễn Chí Thanh thấp hơn giá trị UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng không tiếp tục thực hiện kinh doanh ký túc xá theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng mà tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho doanh nghiệp khác với giá 19,5 tỷ. Ở khu đất này, kiểm toán cũng chỉ ra UBND TP quyết định giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất TP tính đã làm giảm số thu tiền sử dụng đất hơn 3,52 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngay sau khi được TP. Đà Nẵng cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng, Công ty CP lương thực Đà Nẵng đã chuyển nhượng 7/8 khu đất cho cá nhân và chỉ sử dụng 1 thửa đất 466m2 tại đường 95 Lê Lợi để góp vốn kinh doanh hình thành pháp nhân mới là Công ty CP Bất động sản Chiến thắng Việt Nam. Việc chuyển nhượng và góp vốn đã mang lại cho công ty khoản chênh lệch và thu lợi 13,64 tỷ đồng so với giá phê duyệt của UBND TP. Đà Nẵng.

Từ những sai phạm nêu trên, KTNN khu vực III kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng rút kinh nghiệm đối với các sai sót qua kết quả kiểm toán; chấm dứt việc giảm đơn giá đất do diện tích lớn thiếu căn cứ khi phê duyệt đơn giá tính tiền sử dụng đất khi CPH DNNN.

KTNN khu vực III cũng kiến nghị UBND thành phố tổ chức rà soát lại thực tế nhu cầu sử dụng đất để xử lý theo quy định đối với 6 thửa đất (hơn 11 ha) sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả tại Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Dawaco.

UBND thành phố phải kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất thiếu hơn 1,2ha tại Nhà máy nước Cầu Đỏ và chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê thửa đất làm trạm xử lý nước sông Cu Đê của Dawaco, dẫn đến đơn vị thiếu cơ sở thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

KTNN khu vực III đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thanh tra làm rõ việc các doanh nghiệp chuyển nhượng lại đất cho tư nhân để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo báo Tài Nguyên

 

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"