ĐNĐT – Sáng 5-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát triển huyện Hòa Vang - Đà Nẵng theo hướng đô thị - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại hội nghị

Theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 15-10-2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2010.
Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm đầu tư của thành phố, sự chung tay, hỗ trợ tích của các cấp, các ngành và toàn xã hôi, huyện Hòa Vang đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới sớm hơn so với lộ trình chung của cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn từng bước phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách được thực hiện tốt, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch theo Kết luận số 05-KL/TU vẫn chưa hoàn thành; một số đồ án quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội chưa được triển khai; chưa có những đột phá lớn, khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động để phát triển. Công nghiệp dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại còn nhỏ lẻ, chưa đầu tư hình thành, phát triển các điểm du lịch đặc sắc. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn bất cập, lỏng lẻo. Đời sống của người dân còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người so với mặt bằng chung của thành phố.

Từ thực tế đó, Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cụ thể, quy hoạch tổng thể khu vực phía tây thành phố, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch chung, gắn với quy hoạch phát triển – xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, làng nghề, khu vực sinh thái, đặc trưng từng vùng, địa phương và kết nối với các huyện phía tây bắc tỉnh Quảng Nam.

Rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ các dự án quy hoạch kéo dài nhiều năm không thực hiện và đẩy mạnh tiến độ các dự án chậm triển khai. Triển khai quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đối với bảo vệ cảnh quan, môi trường sống, hướng đến phát triển bền vững.

Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, nhất là hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa. Đẩy nhanh công tác đền bù, bố trí tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng đường vành đai phía Tây, mở rộng Quốc lộ 14B (giai đoạn 2), đường tránh Nam Hải Vân… Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo hướng thương mại – dịch vụ 55%, công nghiệp 33%, nông nghiệp 12%; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân từ 11-12%/năm. Khuyến khích đầu tư vào các loại hình dịch vụ tạo giá trị tăng cao như thương mại, dịch vụ logistics, y tế, giáo dục, du lịch sinh thái, du lịch đường sông.

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp kiểu mẫu. Phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm ít nhất 15% so với dự toán giao, tăng dần tính tự chủ cân đối ngân sách. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phù hợp, theo kịp yêu cầu phát triển của địa phương. Tăng cường đảm bảo quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày chuyên đề: “Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Trong đó, tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn vơi đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao.

Quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp đi đôi với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, lao động nông nghiệp, hình thức tổ chức sản xuất; hướng đến nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Đặc biệt là tập trung tái cơ cấu theo ngành, theo khu vực, theo từng lĩnh vực cụ thể như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh, sớm ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU; tập trung chỉ đạo địa phương, đơn vị, các sở, ngành triển khai các nội dung trong kế hoạch, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nguồn lực cụ thể theo từng giai đoạn (từ nay đến năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020); hoàn thành, ban hành kế hoạch trong tháng 4-2017.

Phát triển huyện Hòa Vang - Đà Nẵng theo hướng đô thị - Ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Võ Công Trí giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố định kỳ làm việc với lãnh đạo huyện, xã để kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh; đồng thời phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố trong xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển huyện Hòa Vang theo hướng đô thị.

Đồng chí Võ Công Trí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang cần phát huy vai trò, tiềm năng, lợi thế của huyện, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời kiến nghị, đề xuất thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, huyện cần phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phân cấp mạnh mẽ, phát huy vai trò của Đảng ủy, UBND các xã. Tập trung nghiên cứu, xây dựng phương hướng kế hoạch, phát triển kinh tế-xã hội phù hợp điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, gắn với lợi thế, tập quán, truyền thống của người dân; hỗ trợ người dân sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, chủ động phối hợp các sở, ngành thành phố trong xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển huyện huyện Hòa Vang theo hướng đô thị.

“Việc ban hành Nghị quyết không chỉ mang tính bức thiết cho sự phát triển của Hòa Vang mà còn là vì nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài của thành phố. Sự phát triển, đi lên của Hòa Vang có ý nghĩa quan trọng; đóng góp chung, tích cực vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong tương lai trên tất cả lĩnh vực kinh tế-xã hội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Theo Báo Đà Nẵng

Đánh giá
Đội ngũ Admin

Với phương châm hoạt động chính là "Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị"